Album amicorum van Dr. Bernardus Paludanus ca 1575

Dr. Bernardus Paludanus werd als Berend ten Broecke te Steenwijk op 28 oktober 1550 geboren. Hij studeerde medicijnen in Padua. Tijdens zijn studie reisde hij door Engeland, Palestina en midden-Europa. Hij werd stadsdokter te Enkhuizen, waar hij op 3 april 1633 overleed. Hij werd in de Zuiderkerk begraven, waar een monument voor hem is opgericht….

Read More

Het historische wapen Van Eck

Het historische wapen Van Eck (van Panthaleon): gedeeld rood en groen, en dat van de geadelde tak gedeeld groen en rood, en andere kleurdelingen Wanneer wij het wapen Van Eck bekijken en de beschrijving ervan lezen, dan zijn deze vaak niet met elkaar in overeenstemming. Het meest voortkomende wapen – het historische wapen – toont…

Read More

De heraldische werkzaamheden van de gebroeders Van Limburg, hun grootvader en (oud)ooms Maelwael

In 2005 werd in een tentoonstelling in Nijmegen uitgebreid aandacht gegeven aan de bovengenoemde kunstschilders. Vaak worden hun heraldische producten niet vermeld. Deze producten, zoals het (be)schilderen van vaandels, vanen, banieren, bodebussen e.d,, die hun werkgevers nodig hadden om tijdens veldslagen, tournooien, expedities, bezoeken e.d. zich mee te identificeren en op de omgeving indruk te…

Read More

Wapenboek nr 3 van de Gelders-Overijsselse studentenvereniging in Utrecht

Studenten in de zeventiende eeuw konden toetreden tot een studentenvereniging. Zij konden dan hun wapen, portret, spreuken en goede wensen toevoegen aan het wapenboek van hun vereniging. Een dergelijke vereniging kon uit leden afkomstig uit dezelfde streek bestaan. Dit wapenboek betrof studenten uit Gelderland en Overijssel. Zoals gezien kan worden bevat het vijfde wapenboek meer…

Read More

HET ALBUM AMICORUM VAN JOHAN VAN MATENESSE

Het album amicorum van Johan van Matenesse (ca 1596-1653) lijkt mij niet een album te zijn, dat door een student op zijn Grande Tour samenstelde. Johan was een belangrijk persoon in het gewest Holland en de Ridderschap van Holland. Namens Holland was hij aanwezig bij de besprekingen en ondertekening van de Vrede van Munster Op…

Read More

Album amicorum van Samuel ten Nuyll (1635-1688).

Samuel ten Nuyl (verschillende schrijfwijzen) kwam volgens de KB uit Deventer. Hij was o.a., hoogleraar te Steinfurt en Nijmegen. In zijn album komen , 65 inscripties en 2 geschilderde wapens voor. In één van de inscripties van de geboorte Gronovius (mijn voorvader). Toentertijd speelde een Samuel ten Nuyl een rol in Hasselt. Of hij of…

Read More

Album amicorum van Gerard van Hacfort

Over Gerard van Hacfort heb ik op internet niets kunnen vinden. Hij zal tot het Gelders adellijke geslacht Van Hackfort behoort hebben. Volgens zijn album amicorum verbleef hij in Dowaai, Thorn, en Doornik, om dan naar Italië te reizen om in Rome, Napels en Venetië te verblijven (gegevens KB). De eerste bladzijden zijn klaarblijkelijk op…

Read More

Wapenboek nr 4 van de Gelders-Overijsselse studentenvereniging te Utrecht

Studenten in de zeventiende eeuw konden toetreden tot een studentenvereniging. Zij konden dan hun wapen, portret, spreuken en goede wensen toevoegen aan het wapenboek van hun vereniging. Een dergelijke vereniging kon uit leden afkomstig uit dezelfde streek bestaan. Dit wapenboek betrof studenten uit Gelderland en Overijssel. Zoals gezien kan worden bevat het vijfde wapenboek meer…

Read More

Album amicorum van Simon Dusing

Simon Dusing (KB) komt uit Venlo. Hij verbleef in Dôle, Besançon, Antwerpen, Venlo, Wesel en Keulen. In zijn album vinden wij één gekleurde tekening, één gegraveerde voorstelling, 54 (+ 1 dubbele) geschilderde wapens en 1 gegraveerde en ingekleurd wapen. Elk De wapen is geschilderd op een vel papier, dat ingeplakt is in een blanco boek….

Read More