Album Amicorum van Walraven van Stepraedt

Eerder verschenen in Heraldisch Tijdschrift 12 (2006): 123-124. In 1913 beschreef Van Doorninck het Album Amicorum van Walraven van Stepraedt, dat toentertijd bij een andere Van Doorninck bewaard werd. Ofschoon het uit 222 bladzijden bestaat worden slechts 13 wapens afgebeeld. Naast een inleiding begint de schrijver met de betekenissen van door hem gevonden acroniemen of…

Read More

De maaltijd van de Heren van Liere

Het schilderij ‘De maaltijd van de Heren Van Liere’ hangt in het Centraal Museum in Utrecht. Volgens de gegevens stamt dit schilderij uit 1523 en is van de hand van een onbekende schilder. Het schilderij toont ons een aantal tafelende heren Naast brood ziet men gebraden vogeltjes. Links en rechts brengen bedienden een schaal binnen….

Read More

Bezichtiging van middeleeuwse schilden te Marburg

Eerder gepubliceerd in het Heraldisch Tijdschrift 13 (2007): 71. Een zin op blz 26 van J.A. de Boo’s boek Heraldiek (Bussum, 1967) heeft vele jaren geleden mijn aandacht getrokken. Deze zin luidt De driehoekige vorm meer benaderend is het schild van Konrad, landgraaf van Thüringen en Hessen, grootmeester van de Duitse Orde (1241). Het hing…

Read More

Archeologische voorwerpen in wapens deel 1: Ruitersteen in het wapen van de Landkreis Börde en het schild in het wapen van de adellijke familie Von Rockhausen

Archeologische voorwerpen in wapens deel 1: Ruitersteen in het wapen van de Landkreis Börde en het schild in het wapen van de adellijke familie Von Rockhausen In Hornhausen in het jaar 1874 vonden twee broers Dietrich, tijdens het bewerken van hun land een stenen plaat met een fraaie afbeelding. Die plaat konden ze goed gebruiken…

Read More

Het merkwaardige stuk in het wapen Imminck/Immink

Eerder verschenen in Heraldisch Tijdschrift 13 (2007): 18-21. Met toevoegingen uit 2015. Door een, ofschoon slechte zegelafdruk in het Gemeente-archief van Wageningen, werd mijn aandacht gevestigd op het wapen Immink (afb. 1). Dit zegel is van C.B. Immink, de adjoint van de Maire van Oosterbeek, en afgedrukt in Renkum op 15 maart 1811. Het stempel…

Read More

Van Bommel van en tot Bommelstein

Van Bommel van en tot Bommelstein Oudere ‘trouwe lezertjes’ van de stripverhalen over de belevenissen van Heer Ollie B. Bommel en zijn jonge vriend Tom Poes door Marten Toonder, weten dat Heer Bommel een sans nobilis was. Hij was dus een snob, die zich op onduidelijke wijze voldoende vermogen had verworven om een kasteel te…

Read More

Cachets of zegelstempels van pinsbeck of prinsmetaal

Zonder afbeelding gepubliceerd in Heraldisch Tijdschrift 15 (2009): 87. Afbeelding toegevoegd in augustus 2015. Alsoo in de nagt tussen den 18 en 19 deses lopende Maands [september] binnen deese Stad [Arnhem] onderscheide Huijzen of Winkels in te breken is getenteert [gepoogd], en aan een desselve zijnde een Horlogiemaker [Tiebout] zulx ook werkelijk heeft plaats gehad….

Read More