Album amicorum van Johan Franck, Douai en Atrecht, 1573-1578 ff

Johan Franck gaf als jurist “rechten” aan de studenten van de Douai-univeriteit. Het was zijn streven om van de adellijke studenten in een album hun portret en hun wapen op te nemen. Vermoedelijk heeft hij deze liefhebberij zelf bekostigd. De student moest naast poseren dan zijn wapen aanleveren. Ook liet hij een portret van hem…

Read More

Album amicorum van Nicolaus van Sorgen (1582-1639), jurist, 1604

Album amicorum van Nicolaus van Sorgen (1582-1639), jurist, 1604 Het album bevat één wapen, namelijk dat van de eigenaar. Maar dit wapen stemt niet overeen met elders gepubliceerde familiewapens Van Sorgen. Aangezien Nicolaus van Sorgen zijn album in Nederland opzette en dus kon weten hoe het Van Sorgen-wapen er uitzag, is het mogelijk dat zijn…

Read More

Album amicorum van Dr. Bernardus Paludanus ca 1575

Dr. Bernardus Paludanus werd als Berend ten Broecke te Steenwijk op 28 oktober 1550 geboren. Hij studeerde medicijnen in Padua. Tijdens zijn studie reisde hij door Engeland, Palestina en midden-Europa. Hij werd stadsdokter te Enkhuizen, waar hij op 3 april 1633 overleed. Hij werd in de Zuiderkerk begraven, waar een monument voor hem is opgericht….

Read More

Het historische wapen Van Eck

Het historische wapen Van Eck (van Panthaleon): gedeeld rood en groen, en dat van de geadelde tak gedeeld groen en rood, en andere kleurdelingen Wanneer wij het wapen Van Eck bekijken en de beschrijving ervan lezen, dan zijn deze vaak niet met elkaar in overeenstemming. Het meest voortkomende wapen – het historische wapen – toont…

Read More

De heraldische werkzaamheden van de gebroeders Van Limburg, hun grootvader en (oud)ooms Maelwael

In 2005 werd in een tentoonstelling in Nijmegen uitgebreid aandacht gegeven aan de bovengenoemde kunstschilders. Vaak worden hun heraldische producten niet vermeld. Deze producten, zoals het (be)schilderen van vaandels, vanen, banieren, bodebussen e.d,, die hun werkgevers nodig hadden om tijdens veldslagen, tournooien, expedities, bezoeken e.d. zich mee te identificeren en op de omgeving indruk te…

Read More

HET ALBUM AMICORUM VAN JOHAN VAN MATENESSE

Het album amicorum van Johan van Matenesse (ca 1596-1653) lijkt mij niet een album te zijn, dat door een student op zijn Grande Tour samenstelde. Johan was een belangrijk persoon in het gewest Holland en de Ridderschap van Holland. Namens Holland was hij aanwezig bij de besprekingen en ondertekening van de Vrede van Munster Op…

Read More

Album amicorum van Samuel ten Nuyll (1635-1688).

Samuel ten Nuyl (verschillende schrijfwijzen) kwam volgens de KB uit Deventer. Hij was o.a., hoogleraar te Steinfurt en Nijmegen. In zijn album komen , 65 inscripties en 2 geschilderde wapens voor. In één van de inscripties van de geboorte Gronovius (mijn voorvader). Toentertijd speelde een Samuel ten Nuyl een rol in Hasselt. Of hij of…

Read More