Zegel, wapen en vlag van het schoutambt/gemeente Ede

Besproken worden de geschiedenis van het zegel, het wapen en de vlag van het vroeger schoutambt resp. huidige gemeente Ede. Tot 1795 werden Edese documenten gezegeld met een zegel van de schout. In 1795 werd besloten een eigen zegelstempel te doen snijden. De gebruikte afbeelding was die van de toenmalige (Franse/Bataafse) Vrijheidsmaagd. Het wapen is…

Read More

Steen met ingekrast kruis

Eerder gepubliceerd in Heraldisch Tijdschrift: 17 (2011) – 82-83. Een steen met een ingekrast kruis werd jaren geleden in Wageningen e.o. gevonden. Wat was het gebruik van deze steen? Heeft het met de Ridderlijke Duitse Orde te maken? Lees of download het volledige artikel.

Read More

Waxseal bite as a “personal seal”

Waxseal bite as a “personal seal” Published in Heraldicum Disputationes 9 (2005). The website < www.dur.ac.uk/library/asc/seals > of the University of Durham shows among others a photograph of two seals from ca 1225. The seals belong to Robert of Stockport and his wife Mathilda. Robert seals with an equestrian seal. The marks on Mathilda’s seal…

Read More

Sprinkhaan in zegel

Eerder verschenen in Blazoen 2 (2016): 25. Vooral in 1338 werd het gebied Bohemen, Moravië, Beieren tot aan Frankfurt/M en Straatsburg geteisterd door een sprinkhanenplaag. Ook in de jaren 1337, 1339, 1340, 1348 waren er sprinkhanen om in 1364 tot een nieuwe explosie te komen. (1) Martin Bauch (2) vermeldt dat er een zegelafdruk van…

Read More

Persoonlijke was- en lakzegels uit het gemeente-archief van Wageningen

Persoonlijke was- en lakzegels uit het gemeente-archief van Wageningen In 1991 begon ik met het opzoeken en fotograferen van de lakzegels en waszegels in het gemeente-archief van Wageningen. In eerste instantie leek het een kortdurend project te zijn. Immers de zegelbeschrijver R.T. Muschart, die ca 150.000 zegels in Nederlandse archieven heeft beschreven, had ongeveer 100…

Read More

Zegels van Wagenvene, wageningen en andere instellingen in Nederland en buitenland

Zegels van Wagenvene, wageningen en andere instellingen in Nederland en buitenland Instellingen hebben sinds de vroege middeleeuwen gezegeld. Zij deden dit door bijvoorbeeld afspraken te bekrachtigen. Dergelijke maar van veel latere jaren afgedrukte lak en waszegels worden in het Gemeentearchief van Wageningen bewaard. Doordat een instelling als de stad Wageningen correspondentie met andere instellingen had,…

Read More

Bezegelen en verzegelen met was- en lakzegels door Veluwenaren

De heraldiek op de Veluwe of beter van Veluwenaren heb ik al in een aantal artikelen belicht. Natuurlijk was de productie van de CD ‘Wapenboek van de Vereniging Veluwse Geslachten’ voor mij een hoogtepunt. Mijn publicaties over de wapenboeken in het bezit en de Gemeentearchieven van Amersfoort en Barneveld vormen een uitbreiding van deze CD….

Read More

Het merkwaardige stuk in het wapen Imminck/Immink

Eerder verschenen in Heraldisch Tijdschrift 13 (2007): 18-21. Met toevoegingen uit 2015. Door een, ofschoon slechte zegelafdruk in het Gemeente-archief van Wageningen, werd mijn aandacht gevestigd op het wapen Immink (afb. 1). Dit zegel is van C.B. Immink, de adjoint van de Maire van Oosterbeek, en afgedrukt in Renkum op 15 maart 1811. Het stempel…

Read More

Cachets of zegelstempels van pinsbeck of prinsmetaal

Zonder afbeelding gepubliceerd in Heraldisch Tijdschrift 15 (2009): 87. Afbeelding toegevoegd in augustus 2015. Alsoo in de nagt tussen den 18 en 19 deses lopende Maands [september] binnen deese Stad [Arnhem] onderscheide Huijzen of Winkels in te breken is getenteert [gepoogd], en aan een desselve zijnde een Horlogiemaker [Tiebout] zulx ook werkelijk heeft plaats gehad….

Read More