Wapens op de gildebeker van het kleermakersgilde te Arnhem

In het Historisch Museum Arnhem bevinden zich enkele gildebekers. Eén daarvan is de gildebeker van het het St. Franciscus- of kledermakersgilde (inv. GM1044). Wapens werden aangebracht op de onderzijde van de bodem, de buitenzijde van de beker, langs de binnenrand van de beker, op de deksel en aan de binnenzijde van de deksel. Blijkt hieruit…

Read More