Kunstschilder Johannes Vermeer en Heraldiek

Eerder verschenen in Heraldisch Tijdschrift maart-mei 1997. Kunstschilders, zoals Johan Vermeer, schilderde interieurs. Op sommige komen ramen voor, waarin een wapen. In een door Johannes Vermeer geschilderd raam komt het alliantiewapen Van Nederveen / Vogel voor. Lees of download het volledige artikel.

Read More