Zegels van testators en mombers van besloten testamenten 1655-1809

Onder bovenstaande titel verscheen in 2001 van de hand van de Kampen-kenner Kees Schilder, als Kamper genealogische en historische bronnen nr 21 samenvattingen van 255 besloten testamenten. Deze samenvattingen worden vergezeld van ca 460 zegelafbeeldingen. Om raadpleging te vergemakkelijken heb ik onder de zegelafbeeldingen het testament-nummer, de naam van de zegelaar en de datum, waarop…

Read More