In 2015 bespreekt Dr Kees Kuiken in Virtus het ontbijtje, dat waarschijnlijk een rouwbord uit 1643 is. Dit bord bevindt zich in particulier eigendom. Afgebeeld is het alliantiewapen van Dierck Pieters z[oon] van Was[s]enaer / Jannegen Jeroens d[ochter] vander Werf.

Het wapen Van der Werf lijkt op een mix van twee wapens Van de Werf

Lees verder….