Begraven in Ned. Hervormde Kerk van Wageningen

Naast een Joodse begraafplaats was er voor de alle andere ingezetenen van Wageningen en omliggende plaatsen tot in de 19de eeuw slechts twee begraafplaatsen beschikbaar. Dat waren het Kerkhof en de graven binnen het kerkgebouw van de Ned. Hervormde Kerk van Wageningen. Het begraven op het Kerkhof was niet geregeld. Daarom zijn geen gegevens over…

Read More

Waarom Sint Victor in Wageningen?

Het heilige avondmaal werd te Wageningen vier keer per jaar gehouden, nl. Op Paschen, Op St. Jan, Op Sint Victor en op Kers[t]mis. Men zal gekozen hebben over een min of meer gelijke spreiding over het jaar. Pasen in de lente, St. Jan op 24 juni in de zomer, en Kerstmis in de winter. In…

Read More

Zegels van Wagenvene, wageningen en andere instellingen in Nederland en buitenland

Zegels van Wagenvene, wageningen en andere instellingen in Nederland en buitenland Instellingen hebben sinds de vroege middeleeuwen gezegeld. Zij deden dit door bijvoorbeeld afspraken te bekrachtigen. Dergelijke maar van veel latere jaren afgedrukte lak en waszegels worden in het Gemeentearchief van Wageningen bewaard. Doordat een instelling als de stad Wageningen correspondentie met andere instellingen had,…

Read More

Wittebrooduitdeling aan Wageningse armen in 1577

Ongepubliceerd Wassenaar, 2014. Wanneer Willem Vis, pastoor van Wageningen, overleed weet ik niet, maar in zijn testament stond onder meer dat elk jaar op Sint Catharinadag (afb. 1) voor 1 Hoornse gulden (afb. 2) aan wittebrood aan de armen gegeven moest worden. Wittebrood was voor de armen en vele anderen een luxe die ongekend was….

Read More

Wie woonde waar in Wageningen (“DE DIKKE ZEVEN”) online

Het Gemeentearchief Wageningen heeft het standaardwerk ‘Wie woonden waar in Wageningen’ online beschikbaar gesteld op de gemeentewebsite. Het werk, in de volksmond beter bekend als ‘DE DIKKE ZEVEN’ bestaat uit 1902 bladzijden en is een bron van gegevens over huizen in de Wageningse binnenstad en hun bewoners. Het was sinds 2011 niet meer online beschikbaar…

Read More

Het handmerk van Jacob van Biesen te Arnhem

In het hieronder genoemde inventaris-nummer bevindt zich in het Gemeentearchief van Wageningen twee documenten, uit de jaren 1653 en 1671 die te maken hebben met het snijden van de drukplaat van de vogelvluchtkaart van de stad Wageningen opgenomen in Arend van Slichtenhorsts Geldersche Historien. De geadresseerde weduwe is Maragrieta Reghgarts. Zij heet eigenlijk Margriet Ryckers…

Read More