De geschiedenis van de middeleeuwse nutstuin

Het areaal gebruikt voor nutstuinen of “boerentuinen“ is vele malen groter dan die van kastelen- en, kloostertuinen. Toch wordt vooral de geschiedenis van de laatste afgebeeld en bestudeerd, terwijl die van de “boerentuinen” weinig aandacht krijgt. Uitwisseling van kennis en plantmateriaal tussen de gebruikers van verschillende typen tuinen moet, net als nu, hebben plaats gevonden….

Read More

Landraces: a review of definitions and classifications

Landraces of crops are difficult to describe. Since 1890 attempts have been made. Maybe the following definition is the best: an autochthonous landrace is a variety with a high capacity to tolerate biotic and abiotic stress resulting in a high yield stability, and an intermediate yield level under a low input agicultural system.

Read More

Foto’s van de Kaswetering van Voorlinden tot de Oude Rijn. Wassenaar 2017

Strandwallen ontstonden 1000den jaren geleden. Tussen de duinen en de jongste strandwal en tussen strandwallen ontstonden beekjes die het water afvoerden. Zij liggen op de laagste plekken tussen de strandwallen. Deze beekjes zijn later gekanaliseerd om het water af te voeren en ze bevaarbaar te maken. Deze kanalisatie moet in de Middeleeuwen hebben plaats gevonden….

Read More

The history of the medieval vegetable garden

The history of the medieval vegetable gardens of the common man and woman: the poorness of descriptions and pictures In search of depictions of medieval vegetables, a study of medieval vegetable gardens of the common men and women was made. These gardens commonly occurred, but as they were probably too vulgar they were not described…

Read More