De geschiedenis van de middeleeuwse nutstuin

Het areaal gebruikt voor nutstuinen of “boerentuinen“ is vele malen groter dan die van kastelen- en, kloostertuinen. Toch wordt vooral de geschiedenis van de laatste afgebeeld en bestudeerd, terwijl die van de “boerentuinen” weinig aandacht krijgt. Uitwisseling van kennis en plantmateriaal tussen de gebruikers van verschillende typen tuinen moet, net als nu, hebben plaats gevonden….

Read More

Landraces: a review of definitions and classifications

Landraces of crops are difficult to describe. Since 1890 attempts have been made. Maybe the following definition is the best: an autochthonous landrace is a variety with a high capacity to tolerate biotic and abiotic stress resulting in a high yield stability, and an intermediate yield level under a low input agicultural system.

Read More

The history of the medieval vegetable garden

The history of the medieval vegetable gardens of the common man and woman: the poorness of descriptions and pictures In search of depictions of medieval vegetables, a study of medieval vegetable gardens of the common men and women was made. These gardens commonly occurred, but as they were probably too vulgar they were not described…

Read More