Foto’s van de Kaswetering van Voorlinden tot de Oude Rijn. Wassenaar 2017

Strandwallen ontstonden 1000den jaren geleden. Tussen de duinen en de jongste strandwal en tussen strandwallen ontstonden beekjes die het water afvoerden. Zij liggen op de laagste plekken tussen de strandwallen. Deze beekjes zijn later gekanaliseerd om het water af te voeren en ze bevaarbaar te maken. Deze kanalisatie moet in de Middeleeuwen hebben plaats gevonden….

Read More

The history of the medieval vegetable garden

The history of the medieval vegetable gardens of the common man and woman: the poorness of descriptions and pictures In search of depictions of medieval vegetables, a study of medieval vegetable gardens of the common men and women was made. These gardens commonly occurred, but as they were probably too vulgar they were not described…

Read More

Een 14de eeuwse Nedersaksische tekst in een Zweeds postzegelboekje

In de 14de eeuw was er door onder meer Hanze-handelaren veel contact tussen personen, die met elkaar konden praten in het toenmalige Nedersaksisch. Zo kon een handelaar van Kampen en een handelaar uit het gehele Nedersaksische taalgebied met elkaar communiceren. Vandaar dat de tekst op het Zweedse postzegelboekje voor een Nederlander te begrijpen is. Door…

Read More