Hand- of persoonlijk merken als wapenstukken in zegels

Handmerken of persoonlijke merken worden door velerlei personen voor velerlei doeleinden gebruikt. Ze zijn duizenden jaren oud en komen overal voor. Immers, iedereen heeft er behoefte aan om zijn eigendom of de door hem gemaakte producten te merken. Zo werden ze al gebruikt door steenhouwers in Oud-Egypte om de door hun gehouwen steenblokken met hun…

Read More

Een handmerk op een Amsterdamse gevelsteen

In het boek “De gevelstenen van Amsterdam” van O.W. Boers (1992) staat een gevelsteen, waarop een handmerk op een canvasbaal is afgebeeld. De gevelsteen duidt hiermee op de naam van het huis “De Canefaesbaal”. In het handmerk worden de letters C en G opgenomen. Zij dit initialen van de eigenaar? Lees of download het volledige…

Read More

Handmerken op een gravure van Pieter Bruegel de Oude.

Handmerken speelden als persoonlijk merk een rol bij, zoals het markeren van eigendommen. Klaarblijkelijk werd in de opslagruimte, die door Pieter Bruegel de Oude werd vereeuwigd, veel handelswaar met een handmerk gemerkt, zodat de eigenaar zijn eigendom kon terugvinden. Wie gaat er schuil achter een merk? Dat weten we vaak niet. Misschien slaan in bijgaande…

Read More

Sevilla’s rebuswapen

Eerder gepubliceerd in het Heraldisch Tijdschrift 11 (2005): 95. Sevilla heeft naast een wapen ook een logo, dat als rebus kan worden gezien. Lees of download het volledige artikel.

Read More

Beker van het OLV-broederschap te Emmerik

Eerder verschenen in Heraldisch Tijdschrift 2 (1996): 39-41. In het Rijksmuseum te Amsterdam bevindt zich een beker van de Onze-Lieve-Vrouwe-broederschap te Emmerik. In bijgaand artikel worden de handmerken besproken. Lees of download het volledige artikel.

Read More

Classification and definitions of types of personal marks with examples mainly from the Netherlands

Gedeeltelijk eerder gepubliceerd in J. Evans Pim, S.A. Yatsenko & O.T. Perrin (Eds). 2010. Traditional marking systems. dbdunkling. 518p.: 431-442. Hier de volledige tekst, omdat 1. de afbeeldingen in kleur zijn, 2. vele essentiële afbeeldingen met de bijbehorende toelichting zijn weggelaten, en 3. het gedeelte over het (brand)merken van vee niet is opgenomen, omdat dit…

Read More

Het handmerk van Jacob van Biesen te Arnhem

In het hieronder genoemde inventaris-nummer bevindt zich in het Gemeentearchief van Wageningen twee documenten, uit de jaren 1653 en 1671 die te maken hebben met het snijden van de drukplaat van de vogelvluchtkaart van de stad Wageningen opgenomen in Arend van Slichtenhorsts Geldersche Historien. De geadresseerde weduwe is Maragrieta Reghgarts. Zij heet eigenlijk Margriet Ryckers…

Read More

Twee eeuwen handmerken van Wageningers (1586-1771)

Al vroeg heeft de mens de behoefte gevoeld om zijn eigendommen te merken. Zo merkte de eigenaar zijn manden, zakken en kisten met zijn handmerk, hetgeen te zien is op schilderijen en andere afbeeldingen uit vroegere eeuwen. Omdat de meeste mensen niet konden schrijven, maar wel een handmerk konden trekken, werden handmerken ook als een…

Read More