Publicatielijsten

 

Klik op tabblad voor publicatie-overzicht in betreffende categorie.

Heraldiek

Sigillografie is al zo’n 7000 jaar oud. Vanuit het Midden-Oosten is de toepassing van het afdrukken van zegels verspreid o.a. naar Europa. De afgedrukte zegels dienen vooral om een document, geschreven bijvoorbeeld in klei, op perkament of op papier te waarmerken. Immers, behalve kerkelijke personen, waren velen niet instaat om hun naam te schrijven. Maar zijn zegel afdrukken en andere zegels “lezen” kon een analfabeet wel.

Hetzelfde geldt voor de oudste “handtekening”, die vooral het kruisje was, waarnaast dan door degene die de akte had opgesteld werd geschreven “Dit merk is getrokken door —.” Naast het kruisje werden monogrammen (een al of niet ingewikkelde figuur met initialen), notaristekens, handmerken e.d. getekend. Handmerken kunnen in vele typen verdeeld worden. Misschien is het eigendomsmerk het meest voorkomend. Eén van de merken is het huismerk, dat op een huis gezet wordt. Ik noem de studie van merken marcologie.

Rond 1100 ontstond de behoefte om op het schild, waarachter een geharnaste krijger zich verschool, een herkenningsteken aan te brengen. Hieruit ontstond de heraldiek of wapenkunde. De vorm van het wapenschild herinnert ons nog aan het ontstaan. Heraldische tekens en wapenschilden vloeiden samen met het zegel, waardoor o.a. het wapenzegel ontstond. In de Middeleeuwen werd vooral de naam van de zegelaar in het rondschrift van het zegel aangebracht. Na vele eeuwen werd het (wapen)zegel geleidelijk aan vervangen door de handtekening. En nu in een digitale handtekening, waaronder de pincode.

Bij genealogie denk ik in eerste instantie aan de kwartierstaat van onze twee kinderen. Wie waren hun voorouders en wat deden zij en waar leefden zij? Daarnaast heb ik de door mij reeds in papieren vorm gepubliceerde stambomen van de Wildervanker/Veendammer en Nieuw-Pekelder families Seven-Zeven-Zeeven opgenomen. Het is logisch te veronderstellen dat beide familiegroepen verwant zijn. Daarnaast zou de eerste familiegroep in mannelijke lijn verwant moeten zijn aan de Groninger/Drentse familie Knevelbaard. En wellicht ook aan de verre voorvader met de familienaam Kempers.

In de categorie Oud-Wageningen vindt u enkele gepubliceerde en nog niet gepubliceerde artikelen betreffende de geschiedenis van Wageningen.

Tot slot blijven er nog artikelen over, die niet in één van de bovengenoemde categorieën zijn in te delen. Voor deze artikelen dient de categorie overig.