Wittebrooduitdeling aan Wageningse armen in 1577

Ongepubliceerd Wassenaar, 2014. Wanneer Willem Vis, pastoor van Wageningen, overleed weet ik niet, maar in zijn testament stond onder meer dat elk jaar op Sint Catharinadag (afb. 1) voor 1 Hoornse gulden (afb. 2) aan wittebrood aan de armen gegeven moest worden. Wittebrood was voor de armen en vele anderen een luxe die ongekend was….

Read More