Verlies van zegelstempels in Kampen in de vijftiende eeuw

In de loop der eeuwen zijn vele zegelstempels verloren. Vele worden met behulp van een metaaldetector teruggevonden. Soms kan aan de hand van het wapen en de stijl van de gesneden zegelplaat de vroegere eigenaar geïdentificeerd worden. Lees en download het volledige artikel. Eerder gepubliceerd in het Heraldisch Tijdschrift 4 (1998): 68-69.

Read More

Twee 14de-eeuwse zegelstempels uit Amersfoort

Tijdens opgravingen van de Hof in 1991 in Amersfoort werden twee zegelstempels gevonden. Eén van de eigenaren kon geïdentificeerd worden: Thomas Dier. De andere toont één letter. Lees of download het volledige artikel. Eerder gepubliceerd in het Heraldisch Tijdschrift 4 (1999): 72.

Read More