In de 14de eeuw was er door onder meer Hanze-handelaren veel contact tussen personen, die met elkaar konden praten in het toenmalige Nedersaksisch. Zo kon een handelaar van Kampen en een handelaar uit het gehele Nedersaksische taalgebied met elkaar communiceren. Vandaar dat de tekst op het Zweedse postzegelboekje voor een Nederlander te begrijpen is. Door evolutie met de tijd zijn er lokale talen ontstaan. Hierdoor kunnen wij NU niet zo gemakkelijk met “buren” praten.

Lees of download het volledige artikel