In de Koninklijke Bibliotheek wordt het album amicorum van jonkvrouwe Clara van Beers bewaard (135 J 53). In Clara’s album komen vele gedichtjes, amoreuze liedjes, chansons e.d. voor. Daarnaast zijn er vele schetsjes van bijvoorbeeld een hartje of een bloempje van een viooltje. Meestal zijn bij de tekenaars tekentalenten afwezig. Daarnaast 19 prachtig uitgevoerde initialen. Hetzelfde geldt voor de 22 wapentekeningen waarnaar mijn aandacht vooral naar uitgaat zijn de 22 wapentekeningen, waarvan de beschrijvingen en informatie over de wapenvoerder, indien beschikbaar, worden gegeven.

Jonkvrouwe Clara van Beers is een dochter van Matthijs van Beers, die in 1597 overleden. Zij trouwt Johan Jans Steenhuijs.
Het album bevat ook het koninklijke embleem van koningin Elizabeth I van Engeland.

Lees of download het volledige artikel.