Isaac Abrahamsz Massa was onder meer een zijdekoopman in Rusland. Hij ontwikkelde zich tot kenner van dit land. Hij stelde daarom voor om namens de Verenigde Nederlanden aldaar te mogen optreden, maar dit werd hem niet toegestaan. Het is mij niet duidelijk of Prins Maurits, Prins Frederik Hendrik, en de tsaar Michael I Romanov, hadden goedgekeurd dat hun wapens in Massa’s album amicorum werden opgenomen.

Omdat Isaac Massa in hoge plaatsen verkeerde zal hij wel een wapen hebben gehad. Noch in Hogenda, noch in de CBG-Heraldische Databank komt een wapen voor. In de laatste bron wordt wel een zegel (gedeeltelijk) beschreven: een leeuw gaande over een doorsneden geschuind gedeeld veld.

Van Isaac Massa zijn twee schilderijen bewaard gebleven. Eén van hemzelf, de ander samen met zijn vrouw. Beide zijn geschilderd door zijn vriend Frans Hals.

Lees of download het volledige artikel