Jacob II van Bronckhorst van Batenburg (Anholt 1553-in Spaanse krijgsdienst gewond te Lochem, overl. Bredevoort 1582), heer van Anholt, Bahr en Lathum. Volgens de plaatsen waar wapens werden getekend, verbleef hij te Douai/Doornik, Parijs, Orléans, Atrecht, Saint-Ouen, Blois en Keulen. In zijn album vinden we 66 geschilderde wapens en 13 geschilderde portretten, 3 kostuumafbeeldingen en ca 109 inscripties. Verder een vrijwel zeker door hemzelf aangelegd register (zie fol. 175r).

Koninklijke Bibliotheek K 26 AA

Lees of download het volledig artikel