In het album amicorum van Johannes van Amstel van Mijnden, uit de jaren 1600-1602, zij onder meer 25 wapens opgenomen. De wapenvoerders van twee geschetste wapen van onbekenden konden wij identificeren.

Johannes zal, omdat hij in 1601-1602 in Leiden studeert, mogelijk rond 1585 geboren zijn. Ik heb tevergeefs naar meer gegevens over hem op internet te vinden. Er zijn teveel Johannes’sen. Voor een identificatie moeten bestaande genealogieën Van Amstel van Mijnden, en archiefbronnen onderzocht worden.

Koninklijke Bibliotheek aanvraagnummer 74 J 37

See internet for information in English.

Lees of download het volledige artikel