Samuel ten Nuyl (verschillende schrijfwijzen) kwam volgens de KB uit Deventer. Hij was o.a., hoogleraar te Steinfurt en Nijmegen. In zijn album komen , 65 inscripties en 2 geschilderde wapens voor. In één van de inscripties van de geboorte Gronovius (mijn voorvader).

Toentertijd speelde een Samuel ten Nuyl een rol in Hasselt. Of hij of een naamgenoot of de persoon zelf is heb ik niet nagegaan. Als S. Tenullius hield hij in 1660 een lijkrede. Van één van hen zijn een brieven bewaard gebleven (zie internet).

Het oude wapen Ten Nuyl is te vinden in “Wapenboek “Ver. Veluwse Geslachten” en dat van de St Joosten Schutterij te Arnhem.:

Lees of download het artikel