Over de album-eigenaar Cornelis Valck is (mij) niets bekend. Ook niet zijn connecties met diegenen die een familiewapen deden aanbrengen. Als medicus zal hij toch ergens zijn sporen hebben nagelaten. Was hij misschien lijfarts van Christian II? Een naamgenoot, komende uit Flensburgh, trad als korporaal in 1704 in dienst van de VOC. Flensburg ligt in Duitsland nabij de grens met Denemarken.In deze album amicorum komen slechts vier gekleurde en één gepentekend wapen voor.

Lees of download het volledige artikel