Koninklijke Bibliotheek aanvraagnummer 71 H 23

Joannes d’Andeleu kan één van de volgende namen gevoerd hebben: Jean/Jan van/ Jan d’/Johan d’Andeleu. Hij kwam van Brussel. Op internet heb ik hem niet kunnen vinden. Hij begon zijn album amicorum in 1609, toen hij in dat jaar en in 1610 de Universiteit van Leuven bezocht. Zijn naam komt echter niet voor in de op internet staande lijst van namen van alumni. Het aantal alumni op deze lijst is klein, zodat verwacht mag worden dat de lijst nog verder wordt aangevuld. In het album komen 16 wapens voor.

Lees of download het volledige artikel.