Johan Franck gaf als jurist “rechten” aan de studenten van de Douai-univeriteit. Het was zijn streven om van de adellijke studenten in een album hun portret en hun wapen op te nemen. Vermoedelijk heeft hij deze liefhebberij zelf bekostigd. De student moest naast poseren dan zijn wapen aanleveren. Ook liet hij een portret van hem zelf maken. Nu zonder wapen. album werd een album studiosorum, bestaande uit 24 portretten. Eerder werden door handelaren een aantal bladzijden met portretten, inscripties en jaartalverzen verkocht. Nu resteren 52bladzijden inscripties,  4 bladzijden jaartalverzen of chronogrammen, en 24 portretten, waarvan 23 met wapen.

Lees of download het volledige artikel