Johannes was priester en dichter/schrijver. De titels van een aantal van zijn geschriften zijn op internet te vinden. De door het Centraal Bureau voor Genealogie te Den Haag gepubliceerde wapens geven altijd een blauw kruis. Naast de spelling Stalpart, werden ook de spellingen Stalpert en Stalpaert gebruikt.

Wapens van: Cath, Kat, Laen, van de, Onbekend, Stalpart van der Wiele, van der Wiele.

Lees of download het volledige artikel