Het album amicorum van Johannes Godin lijkt mij op latere leeftijd Jan/Johan Godin te zijn aangelegd, en dat alleen “belangrijke” vrienden een bijdrage mochten leveren. Kwam zijn vriendenkring vooral uit Zeeland? Hierdoor zal het aantal van acht wapentekeningenbeperkt zijn. Over de wapenvoerenden is weinig tot niets op internet te vinden. De ouders van Johannes waren Jacob Godin en Margaretha van Panhuys (meded. Gert-Jan Verkerk, nov. 2018). Dit betekent dat het wapen van Johannes een persoonlijk wapen was, gebaseerd op de wapens van zijn ouders.

Lees of download het volledige artikel