Het album amicorum van Johannes is ook uitgebreid beschreven en toegelicht door Erik Godin. 2016. De wapens van Joannis Godin en zijn familie. Blazoen 2 (2): 43-52.  Het aantal wapentekeningen is acht. Het wapen van Johannes is een persoonlijk wapen en is de gevierendeeld Godin-Van Panhuys.

Lees of download het volledige artikel