In 2013 werd door de Koninklijke Bibliotheek het Album amicorum van Karel van Arnhem aangekocht. Karel had dit album aangelegd om tijdens zijn studies en reis in het buitenland familieleden, vrienden, bekenden en anderen een aantekening in zij album te doen maken, liefst vergezeld van het wapen van de vriend.

Karel werd in 1531 geboren en overleden in 1621. Volgens zijn album bezocht hij gedurende zijn reis de steden Douai, Parijs, Orléans, Dôle, Padua, Messina, Rome, Bologna, Venetië, Napels, Pavia, Keulen (bron Kon. Bibl.). Na terugkomst beheerde hij zijn bezittingen vanuit Kernhem bij Ede. Hij was ook burgemeester van Arnhem.
Zijn album amicorum is bij de Koninklijke Bibliotheek te vinden onder aanvraagnummer 79 J 75 ook op internet beschikbaar. Uit deze laatste bron copiëerde ik de wapens, waarna ik deze beschreef.

Helaas is de afbeelding van Karels wapen enigszins bezoedeld. Daarom koos ik voor zijn wapenafbeelding, aanwezig in het album amicorum van Simon Dusing (KB aanvraagnr 75 J 56).
Een inhoudsopgave maakt het zoeken naar een wapen gemakkelijk.

Lees of download het volledig artikel