Martinus Henricus Rosius had klaarblijkelijk grootse plannen om een album aan te leggen. Echter het bleef beperkt tot twee wapens en 15 inscripties. De wapens zijn: Paulus Van Halmale en Caterina Weyts.
Ik heb gepoogd een relatie tussen beide personen onderling en met de eigenaar van het album vast te stellen, maar dat is mij niet gelukt.

Lees of download het volledige artikel