In de Koninklijke Bibliotheek bevindt zich het Album amicorum van Walraven van Haeften, (ca 1555-1608), heer van Haaften, Hellouw en Herwijnen. De Koninklijke Bibliotheek telde ca 122 grote en 327 kleine wapens. Samen ca 449 wapens Het is dus rijk aan wapenafbeeldingen Omdat er onder de inscriptors verwanten voorkomen, zijn er meerdere afbeeldingen van hetzelfde wapens. Walraven liet bij zijn overlijden geen kinderen na. Gelukkig is zijn Album amicorum bewaard gebleven.

Lees of download het volledige artikel