In 1992 promoveerde Cees L. Verkerk op “Coulissen van de macht. Een sociaal-institutionele studie betreffende de samenstelling van het bestuur van Arnhem in de middeleeuwen. Hij liet hiervoor de zegels van de 13de en 14de schepenen van Arnhem door het Gemeentearchief van Arnhem fotograferen. Niet alle foto’s kon hij in zijn dissertatie opnemen. Met toestemming van dit archief verwees ik in bijgaande artikel naar deze foto’s, waarvan een groot deel werd afgebeeld in de papieren en later digitale versies van mijn “Wapenboek van Veluwse geslachten”.

Lees of download het volledige artikel