Naast een Joodse begraafplaats was er voor de alle andere ingezetenen van Wageningen en omliggende plaatsen tot in de 19de eeuw slechts twee begraafplaatsen beschikbaar. Dat waren het Kerkhof en de graven binnen het kerkgebouw van de Ned. Hervormde Kerk van Wageningen. Het begraven op het Kerkhof was niet geregeld. Daarom zijn geen gegevens over deze graven genoteerd. We weten dus niet wie er begraven zijn en hoe lang nabestaanden een graf in stand hielden. Over de graven in de kerk weten we dat deze wel verdeeld werden in kerkgraven en graven die door particulieren van de kerk gekocht waren. Van de laatste graven weten we alleen wie de eigenaar was. Wie erin begraven werden was een particuliere aangelegenheid. Van de kerkgraven weten we wel wie er in begraven werd. Immers voor elke begrafenis moest de kerk betaald worden. Voor alle graven geldt dat niet het geloof van de eigenaar of begravene werd vermeld.

Omdat een grafplan ontbreek poogde ik deze te maken. Door te weinig gegevens lukte mij het niet. Als de muurtjes van de graven onder de kerkvloer bewaard zijn gebleven kan misschien een grafplan opgesteld worden.

Lees of download het volledige artikel