Eerder gepubliceerd in Heraldisch Tijdschrift 17 (2011): 6-8. Nu een gekleurd wapen Van Arkel toegevoegd.

In zijn artikel over de Van Arkels gaat Hans de Boo in op het ontstaan van het wapen met de twee beurtelings gekanteelde dwarsbalken (fig. 1). De Van Arkels stammen uit het geslacht Van (der) Le(e)de, een naam die refereert aan het riviertje de Lee, waar zij een kasteel Ter Leede hadden gebouwd. In de Lee werd een dam gelegd, waar een plaats ontstond die later Leerdam ging heten. De R werd net als in de plaatsnamen Rotterdam en Amstelredam toegevoegd. Sinds 1247 (Corpus Sigillorum Neerl. nr. 1044) voerden de Van der Lede’s – en later ook de Van Arkels – twee beurtelings gekanteelde dwarsbalken in hun schild.

Lees en download het volledige artikel.