De definities voor bron en fontein zijn niet eensluidend. Wat de ene heraldicus een bron noemt, noemt de andere een fontein. Daarom stel ik voor om in de Nederlandse heraldiek voor een waterspuitende bouwsel de term fontein te gebruiken, en voor het ronde schijfje golvende gedwarsbalkt of beladen met één of meerdere golvende dwarsbalkjes de term bron te reserveren. Uiteraard moeten de namen van de metalen en de kleuren toegevoegd worden.

Lees of download het volledige artikel