Band 17 gemerkt M (coll. Het Utrechts Archief), heeft Buchelius talloze documenten gecopiëerd en waar aanwezig de afgedrukte zegels nagetekend. Om dit tekenwerk enigszins te verminderen verwijst hij naar andere Banden als hij hetzelfde zegel al heeft nagetekend en afgebeeld. Echter in Band 17 vond ik nog meer dan 345 nagetekende zegels.

Meerdere zegels per document heb ik zowel als geheel en per zegel opgenomen. De relatieve groottes van de zegels zijn dan in het “geheel” te vinden, terwijl kleinere zegels afzonderlijk zijn vergroot. Daarnaast beschreef Buchelius zegels door een korte notitie als “den schilt gehouden by een vrouken”.

Het jaar van het opmaken/zegelen van een document wordt vaak aangegeven, en de dag als “de dinsdag na St. Margriet”. Maar op welke weekdag viel St Margrietdag in bijvoorbeeld 1343? Er zijn enige programma’s die een antwoord op de vraag geven. Maar de antwoorden zijn niet eensluidend.

Drie ongebruikelijke vaktermen werden gebruikt: boeren wapen, Betuwe-wapen en tenderinge. Ik kom op deze termen elders terug. Voor tenderinge neem ik voorlopig aan dat het een uitgeschulpte zoom betekent.

Enkele tekeningen werden toegelicht met afbeeldingen uit de CBG-wapencollectie en het Vaast-wapenboek (coll..Bibliothèque municipale, Médiathèque municipale Saint Vaast, Arras, Armorial Ms. 263 (181).

Lees of download het volledige artikel