Het nam veel tijd om Band 03 te bewerken, doordat deze band rijk is aan 495 tekeningen van de gehele zegels of van het wapenschildgedeelte. Een probleem van de laatste vorm is dat geen omschrift, helmtekens en schildhouders werden vermeld. Tevens waren de namen vaak in moeilijk leesbaar krabbelschrift toegevoegd.

In deze Band wordt verwezen naar tekeningen van zegels in andere banden. Daarnaast werden zegeltekeningen opgenomen, die identiek zijn aan de tekeningen van hetzelfde zegel in een andere Band.

Meerdere zegels per document heb ik zowel als geheel en als per zegel opgenomen. De relatieve groottes van de zegels zijn dan in het “geheel” te vinden, terwijl kleinere zegels afzonderlijk zijn vergroot. De meeste zegels heb ik met behulp van een PC-programma scherper kunnen maken. Dankzij de collectie CBG-familiewapens kon ik een onderscheid maken tussen het wapenstuk “kruk” en barensteel met drie hangers.

De dagen het  jaar van het opmaken/zegelen van een document wordt vaak aangegeven, als “de dinsdag na Vrouwen Annunciatie dach” (25 maart) 1398”. Maar op welke weekdag viel 25 maart 1389? Er zijn programma’s die een antwoord op de vraag geven. Ik maakte gebruik van het programma Eeuwigdurende kalender.