Band 4 gemerkt B, gefolieerd 2-124 (coll. Het Utrechts Archief), heeft Buchelius talloze documenten gecopiëerd en waar aanwezig de afgedrukte zegels nagetekend. Om dit werk enigszins te verminderen verwijst hij naar andere Banden als hij hetzelfde zegel al heeft nagetekend en afgebeeld. Echter in Band 4 vonden we nog meer dan 200 nagetekende zegels.

Meerdere zegels per document heb ik zowel als geheel en per zegel opgenomen. De relatieve groottes van de zegels zijn dan in het “geheel” te vinden, terwijl kleinere zegels afzonderlijk zijn vergroot. Daarnaast beschreef Buchelius zegels door een korte notitie als “de schilt aen een boom gehouden ter syden by 2 mannen”.

Het jaar van het opmaken/zegelen van een document wordt vaak aangegeven, en de dag als “de dinsdag na St. Margriet”. Maar op welke weekdag viel St Margrietdag in bijvoorbeeld 1343? Er zijn enige programma’s die een antwoord op de vraag geven. Maar de antwoorden zijn niet eensluidend.

Een nieuwe vakterm werd gebruikt: tendering. Ik kom op deze term elders terug. Voorlopig neem ik aan dat het een getande zoom en ook een slechte afgedrukte zegel met een uitgeschulpte zoom betekent.

Enkele tekeningen werden toegelicht met afbeeldingen uit de CBG-wapencollectie.

Lees of download het volledige artikel