In Band 04, gefolieerd 1-138, heeft Buchelius talloze documenten gecopiëerd en waar aanwezig de afgedrukte zegels nagetekend. Om dit werk enigszins te verminderen verwijst hij naar andere Banden als hij hetzelfde zegel al eerder heeft nagetekend en elders afgebeeld. Hoe dan ook er bleven in Band 4 nog ca 215 nagetekende zegels over.

Meerdere zegels per document heb ik zowel als geheel en per zegel opgenomen. De relatieve groottes van de zegels zijn dan in het “geheel” te vinden, terwijl kleinere zegels afzonderlijk zijn vergroot.

Het jaar van het opmaken/zegelen van een document wordt vaak aangegeven. De dag zelf als “de dinsdag na St. Margriet”. Maar op welke weekdag viel St Margrietdag in bijvoorbeeld 1343? Er zijn enige programma’s die een antwoord op de vraag geven. Met lette hierbij op dat de nieuwe dag niet ’s nachts om 24 uur begon, maar toentertijd om 18 uur. Zo vieren wij Kerstavond nog op de avond van 24 december, terwijl Kerstmis op 25 december is.

De spelling van sommige woorden is bijvoorbeeld haer of hair. De e en de i maken van de voorgaande a als in dag een aa als in jaar. Ook wordt de j vaak als i geschreven. Bijvoorbeeld iaer = jaar. Schrijve iaer, Zegge jaar.

Lees of download het volledige artikel