In Band 43 heeft Buchelius talloze documenten gecopiëerd en waar aanwezig de afgedrukte zegels nagetekend. Om dit werk enigszins te verminderen verwijst hij naar andere Banden als hij hetzelfde zegel al heeft nagetekend en afgebeeld. Zo bleven er in Band 43 nog 55 zegels. De helft van deze zegels zijn voornamelijk afkomstig van drie multizegel-documenten (nl. 8, 14 en 6 zegels).

Meerdere zegels per document heb ik eerst samen afgebeeld, en daarna elk apart. De relatieve groottes van de zegels zijn dan in het “geheel” te vinden, terwijl kleinere zegels afzonderlijk zijn vergroot. Sommige zegelafbeeldingen werden bewerkt.

Het jaar van het opmaken/zegelen van een document wordt vaak aangegeven. De dag als “de dinsdag na Maria Magdalena dach” (22 juli) 1389? Maar op welke weekdag viel 22 juli 1389? Er zijn programma’s die een antwoord op de vraag geven. Maar de antwoorden zijn niet eensluidend. Dat wil zeggen dat we niet de datum van de “dinsdag” kunnen berekenen.