Het areaal gebruikt voor nutstuinen of “boerentuinen“ is vele malen groter dan die van kastelen- en, kloostertuinen. Toch wordt vooral de geschiedenis van de laatste afgebeeld en bestudeerd, terwijl die van de “boerentuinen” weinig aandacht krijgt. Uitwisseling van kennis en plantmateriaal tussen de gebruikers van verschillende typen tuinen moet, net als nu, hebben plaats gevonden. Een voorbeeld: een monnik of een kasteeltuinman bezochten van tijd tot tijd hun ouders of andere familieleden en hoorden daar over nieuwe planttechnieken en nieuwe plantenvormen. Sommigen maakten verre reizen en namen dan nieuwe kennis en plantvormen mee naar huis.

Lees of download het volledige artikel