Gepubliceerd in Oud-Wageningen 43 (2015): 119-122. onder een door de redactie vastgestelde titel.

Oorspronkelijk liep de Grebbedijk aan de westkant van de stad langs de buitenzijde van de stadsgracht (afb. 1 en 2). Na de dijkdoorbraak in 1855 werd in 1858 besloten om de dijk te verkorten door deze bij het Rijnbolwerk rechtdoor te laten lopen (1). Op het nieuwe nu binnendijks gelegen terrein de Distelkamp werd later “Nieuw-Wageningen” aangelegd. Daarmee werd ook het dijktracé van wat nu de Nudestraat heet afgegraven. Maar het zover was heeft de Magistraat 120 jaar eerder – in 1724 – voorgesteld om naast de oude dijk een promenade of wandelweg aan te leggen.

Lees en download het volledige artikel.