Tot nu toe werd een ‘Chine de Commande’ theekommetje met het in figuur 1 afgebeelde familiewapen nog niet in de literatuur vermeld. Zoals bekend is ‘Chine-de-Commande-porselein’ porselein dat indertijd vooral door employées van de VOC in China en ook Japan besteld werd. Het werd meestal versierd en in ons geval met een familiewapen. Meer achtergrondgegevens vindt U in de publikaties van J. Kroes en de in die publikaties vermelde literatuur.

Lees en download het volledige artikel.