Gepubliceerd in Engelbert van Nassau/Heemkundige Kring Breda (2005): 3-17 en Heraldisch
Tijdschrift 12 (2006): 102-109.

In 2003 verscheen van van de hand van M.H. Bartels en L.H. van der Hoeven een artikel over lakzegelresten, gevonden in een beerput in Tiel. Ook in het tijdschrift Westerheem worden af en toe berichten over vondsten van resten van zegels uit beerputten opgenomen. Eén van deze berichten is het artikel van Cora van Beek (1996) over resten van lakzegels uit een beerput van het Huis Brecht te Breda. Via het Convent van Stadsarcheologen ontstond contact met Hans de Kievith van Bureau Cultureel Erfgoed van de gemeente Breda. Het bleek dat dit bureau de zegelresten, opgegraven in beerputten van het Huis Brecht, had gefotografeerd, en dat vrijwilligers, wanneer mogelijk, tekeningen van de resten hadden gemaakt. Hierdoor werd het determineren van de oorspronkelijke zegelvoerders gemakkelijker.

Lees of download het volledig artikel