Strandwallen ontstonden 1000den jaren geleden. Tussen de duinen en de jongste strandwal en tussen strandwallen ontstonden beekjes die het water afvoerden. Zij liggen op de laagste plekken tussen de strandwallen. Deze beekjes zijn later gekanaliseerd om het water af te voeren en ze bevaarbaar te maken. Deze kanalisatie moet in de Middeleeuwen hebben plaats gevonden. De weteringen lopen van zuidwest naar noordoost om in de Oude Rijn uit te monden. Deze beekjes kregen namen als Kaswetering, Zijlwetering, Veenwatering. Het water van wat later gemeente ’s-Gravenhage werd, werd onder meer door de Kaswetering afgevoerd. Later zijn nog talloze sloten en greppels gegraven om het terrein te ontwateren en het water af te voeren.

Lees of download het volledige artikel