In de collectie van het Museum Nairac te Barneveld bevindt zich een zilveren avondmaalskan. Deze is in 1689 door kerkmeester Hendrik Morren aan de kerk geschonken. De kan is mogelijk rond 1640 in Friesland, Oost-Friesland of elders in Duitsland gemaakt. In 1885 heeft de toenmalige kerkvoogdij de kan voor 135 gulden als ‘oud zilver’ verkocht. Toentertijd een groot bedrag. In 2010 kon de kan tegen een aanzienlijk hoger bedrag worden teruggekocht

De zilversmid heeft op het handvat een wapen aangebracht dat beschreven kan worden als een gehoekte of hoekige schuinbalk beladen met vijf hermelijnstaartjes, en vergezeld is boven van drie kaarsen (2-1) en beneden eveneens van drie kaarsen, schuingeplaatst. Het is niet bekend wie dit wapen met de gehoekte of hoekige schuinbalk gevoerd heeft.

Lees of download het volledige artikel.

Eerder gepubliceerd in het Heraldisch Tijdschrift 18 (2012): 152-153.