Friedrichstadt, ook nu nog Holländerstadt, was een stad waar Nederlandse handelaren in godsdienstvrijheid mochten leven. De bestuurstaal was Nederlands. Vooral remonstrantse Nederlanders vestigden zich in deze stad. Voorganger van 1660 tot 1664 was Goswinus van Nijendaal. In 1664 vertrok hij, maar alvorens de stad te verlaten begon hij nog een Album amicorum. Dit album valt vooral op door het zeer grote aantal lege bladzijden. Kennelijk had hij in 1664 grootse plannen, maar was de lust na zijn vertrek verdwenen.

Koninklijke Bibliotheek, aanvraagnummer 131 E 13.

Wapenbeschrijving: Anton C. Zeven, Wassenaar, 2017.

Lees of download het volledige artikel