Handmerken speelden als persoonlijk merk een rol bij, zoals het markeren van eigendommen. Klaarblijkelijk werd in de opslagruimte, die door Pieter Bruegel de Oude werd vereeuwigd, veel handelswaar met een handmerk gemerkt, zodat de eigenaar zijn eigendom kon terugvinden. Wie gaat er schuil achter een merk? Dat weten we vaak niet. Misschien slaan in bijgaande afbeelding de initialen P en B op Pieter Brueghel. Maar waar slaat de d in het merk dan op?

Lees of download het volledige artikel

Eerder gepubliceerd in het Heraldisch Tijdschrift 2 (1996): 42-44.