Het album amicorum van Johan van Matenesse (ca 1596-1653) lijkt mij niet een album te zijn, dat door een student op zijn Grande Tour samenstelde. Johan was een belangrijk persoon in het gewest Holland en de Ridderschap van Holland. Namens Holland was hij aanwezig bij de besprekingen en ondertekening van de Vrede van Munster Op het schilderij van Ter Borch staat hij afgebeeld. Enkele bijdragen lijken later in zijn leven te zijn aangebracht.

Koninklijke Bibliotheek aanvraagnummer 133 M 88

Samenstelling Anton C. Zeven, Wassenaar 2017.

 

Lees of download het volledig artikel