Jolles (Bijdr, Meded. Gelre 1935) publiceerde over het AA van Johan van Sallandt. Hij beschreef de wapens en beeldde er twee in zwart-wit af. In Blazoen jrg 6 nr 4 2020 heb ik de beschrijvingen overgenomen en waar mogelijk deze met wapenafbeeldingen uit andere bronnen verlucht.
Bestaat dit wapenboek nog en zo ja, waar bevindt het zich.

Gepubliceerd in Blazoen 4 (nr 4) 2020:122-124

Lees of download het volledige artikel