In het hieronder genoemde inventaris-nummer bevindt zich in het Gemeentearchief van Wageningen twee documenten, uit de jaren 1653 en 1671 die te maken hebben met het snijden van de drukplaat van de vogelvluchtkaart van de stad Wageningen opgenomen in Arend van Slichtenhorsts Geldersche Historien. De geadresseerde weduwe is Maragrieta Reghgarts. Zij heet eigenlijk Margriet Ryckers of Margarita Rycken

Lees of download het volledige artikel.