Eerder gepubliceerd in ‘Oud-Rhenen’ 21 (2002): 52-53 en in Heraldisch Tijdschrift 9 (2003): 9-10.

In het museum ‘Het Rondeel Rhenen’ ligt voor de bezoeker ter bezichtiging het stedelijke brandijzer. Tijdens de bezichting ervan borrelen herinneringen op aan spannende jeugdboeken, waarin geschreven werd over boeven en schavuiten die gebrandmerkt werden. In werkelijkheid was het brandmerken veelal beperkt tot recidivisten en verbannenen. Oorspronkelijk werd het brandmerk op een duidelijk plaats van het lichaam, het gelaat, aangebracht. Hierdoor konden poortwachters gemakkelijk zien met wie zij te maken hadden en ongewenste gasten de toegang tot de stad ontzeggen.

Lees en download het volledige artikel.