Het historische wapen Van Eck (van Panthaleon): gedeeld rood en groen, en dat van de geadelde tak gedeeld groen en rood, en andere kleurdelingen

Wanneer wij het wapen Van Eck bekijken en de beschrijving ervan lezen, dan zijn deze vaak niet met elkaar in overeenstemming. Het meest voortkomende wapen – het historische wapen – toont een gedeeld schild rood en groen met over alles heen een zilveren schuinbalk. Maar de beschrijving ervan is vaak gedeeld schild van groen en rood. Dat is de beschrijving van het adellijke wapen. De kleuren zijn omgewisseld. De oorzaak is dat het historische wapen niet als zodanig herkend wordt en dan als het adellijke wapen beschreven wordt.

 

Lees of download het volledig artikel