Het afdrukken van een persoonlijk of institutioneel zegelstempel is al eeuwenoud. In mijn artikel begin ik bij het gebruik van bijenwas als drager van zegelafdrukken. Voor afdrukken in ander materiaal, zoals klei, metalen en deeg, verwijs ik naar de literatuur

In Europa is het gebruik van waszegels aan de Romeinen ontleend. Bijenwas was altijd de gewoonste bron voor zegelwas om zowel door instellingen als particulieren zegels af te drukken. Zonder bewerking kon bijenwas geen bewaarbaar zegel opleveren.

Lees of download het volledige artikel